Verslag: BHV cursus

maandag 09 mei 2016

Na vorig jaar in juli 2015 op de jaarvergadering de knoop doorgehakt te hebben om de BHV cursus te volgen bij VITA bedrijfshulpverlening was het dan op 27 februari j.l. de eerste van twee cursusdagen.

Deelnemende bedrijven waren: Autobedrijf Knijnenburg, Dutech, Party centrum d’n Eik, Van den Berg-Keijsers BV en een nog door Vita zelf ingebrachte deelnemer.

27 februari s ’morgens begon de BHV basis groep met het E.H.B.O gedeelte waarbij het theorie gedeelte voor hun uitvoerig belicht werd. Na de middag pauze mochten de BHV herhalers aansluiten waarbij de theorie en praktijk door mekaar liepen. Onze Dorpsgenote Margriet Krebbers zorgde daarbij voor waarheidsgetrouwe simulaties van wonden en andere levensbedreigende toestanden, waarbij de BHV-ers gelijk actie moesten ondernemen. Ook mochten we bij elkaar verbanden aanleggen en werd de reanimatie doorgenomen. De basis cursisten moesten aansluitend nog een toets afleggen.


12 maart mochten de Basis cursisten s ’morgens beginnen met de Theorie van het brandgedeelte.
In de middag toen de Herhalers aansloten moesten we van d’n eik een tekening schetsen met daarin getekend waar de brandblussers hingen, de meterkast met gas/water/Electro hoofdaansluitingen, plaats EHBO verbandkoffer, nooduitgangen en vluchtroutes. Ook werd ons gevraagd van ons eigen bedrijf zo’n schets te maken. Dit werd later met ons doorgesproken. In de tussentijd kregen we nog een alarm: in D’n Eik was brand en in een van de kamers die vol rook stond lag nog een slachtoffer die we moesten zoeken. Het slachtoffer werd gelukkig gevonden en in veiligheid gebracht. Ook werd via een plattegrond situaties uitgebeeld en besproken. Aansluitend mochten we allemaal een voor een naar buiten om allerlei brandjes te blussen waarbij we de beschikking hadden over verschillende klassen blusmiddelen. Het was aan ons om actie te ondernemen en de juiste blusmiddelen te kiezen. De Basis cursisten sloten ook deze dag af met een toets.

Onder de bezielende leiding van Karel Schepers ,die ons vanwege zijn jarenlange ervaring in het veld diverse verhalen als illustratie kon vertellen bij de diverse thema’s en Margriet Krebbers die als Lotus waarheidsgetrouw situaties kon uitbeelden, hebben de Basis cursisten met goed gevolg deze cursus afgelegd en ook de Herhalers zit het allemaal weer vers in het geheugen.

Stuk voor stuk vonden de deelnemers deze vorm van BHV cursus zeer interessant en hebben daadwerkelijk iets opgestoken. Verder wil ik onze Gastheer en vrouw, Erwin en Margareth van Bakel, bedanken voor de goede zorgen.

Angelique van den Berg