De Rips onderneemt! Gezamenlijk!

In 2008 is door een zestal Ripse ondernemers, de Ripse Ondernemers Vereniging (ROV) opgericht. Het doel: Krachten bundelen en ideëen delen! De ondernemers die aangesloten zijn bij de ROV staan achter elkaars ondernemerschap en zetten zich in voor een gezond ondernemersklimaat in de Rips. Ondernemen doe je samen, samen met medewerkers, met klanten en ook samen met collega’s. Steeds meer ondernemers sluiten zich aan bij de ROV en dit vergroot de kracht van onze vereniging. Elke ondernemer kan iets toevoegen, zeker in een kleine kern als de Rips.

De ROV staat voor het gezamenlijke ondernemersbelang van haar leden. Want een groot deel van de obstakels binnen het ondernemerschap zijn hetzelfde. Ongeacht de grootte van het bedrijf of de sector waarin men onderneemt. Belangrijk is o.a. ook de belangenbehartiging naar andere partijen als de gemeente. Zowel op het gebied van regelgeving als besparingen worden er gezamenlijk betere restultaten geboekt. Zonder daarbij het onderlinge concurrerende vermogen te beinvloeden, want ook dat hoort bij een gezond ondernemerskimaat.

Overleg met de gemeente:
Tijdens het jaarlijkse overleg met de gemeente komen de gezamenlijke standpunten van de Ripse ondernemers op tafel. De ROV wil de samenwerking tussen gemeente en ondernemers bevorderen. En daarmee ook de noodzakelijke groei en ontwikkeling van Ripse bedrijven waarborgen en waar mogelijk stimuleren. Grensverleggend ondernemen binnen de gemeentelijke grenzen!

Overleg met politieke partijen:
Om een goed ondernemersklimaat te kunnen creëren zullen, is het belangrijk om ook de politieke partijen te overtuigen van het belang van gezond kunnen ondernemen. Dit wordt vanuit de ROV uitgedragen naar de verschillende partijen en raadsleden toe.

Vergaderingen:
Jaarlijks zijn er een aantal vergaderingen cq bijeenkomsten voor leden van de ROV. Er staan verschillende actuele onderwerpen op de agenda en er worden interessante gastsprekers ingezet. Ondernemers kunnen hier desgewenst hun eigen bijdrage aan leveren.